53. schůze Rady, 20.9.2021

Rada městyse | vloženo: 27.09.2021

Usnesení č. 3/53/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček Moravská Nová Ves o konání akce přístupné veřejnosti – Václavský burčákový pochod, který se koná 25.9.2021 v areálu sklepních uliček Výmol a Zátiší od 10.00 do 22.00 hodin. 

Usnesení č. 4/53/2021

Rada městyse schválila uzavřít dodatek ke smlouvě o zajištění odběru elektrozařízení mezi Asekol a.s., Československého exilu 2062/8, Praha 4 a Městysem Moravská Nová Ves. Předmětem je zajištění zpětného odběru elektrozařízení.

Usnesení č. 5/53/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila návrh dodatku ke smlouvě č. PS16000233 mezi Vodovody a kanalizace Hodonín, Purkyňova 2933/2, Hodonín a Městysem Moravská Nová Ves. Předmětem smlouvy je dodávka a odvádění odpadních vod k odběrnému místu Náměstí Republiky 12, Mor. Nová Ves.

Usnesení č. 6/53/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Moravská Zemská knihovna v Brně a Městysem Moravská Nová Ves na realizaci terénního projektu „znovuobnoven činnosti knihovny v oblasti zasažené přírodními katastrofami včetně podpory čtenářství a kulturního života v obci“.

Usnesení č. 7/53/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila návrh smlouvy o pronájmu movité věci č. NV  01/2021 mezi Městské muzeum a galerie Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves. Předmětem smlouvy je pronájem Podiového systému NivTec na Vinobraní dne 11.9.2021. Nájemné činí 9.600,- Kč.

Usnesení č. 8/53/2021

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemků parc. č. 4119, 4136/1, 4193/3, 4206/1, 4208/4 v k.ú. Moravská Nová Ves státnímu podniku Povodní Moravy, závod Střední Morava, Moravní náměstí  766, 686 11 Uherské Hradiště. Předmětem smlouvy je majetkoprávní vypořádání stavby – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves“ za cenu 5.953.870,- Kč.

Usnesení č. 9/53/2021

Rada městyse chválila Mateřské škole přijat následující dary:

  • výtvarné pomůcky pro děti v hodnotě 9.162 Kč od SBD Radost Boskovice
  • 50.000,- Kč od firmy TAJMAC – ZPS, Zlín - Malenovice
  • 22.540,- Kč od Mgr. Radky Horákové, Voděrady
  • 50.000,- Kč od Obce Telnice
  • 4.000,- Kč od Janusz Motyka, Bukovec
  • 10.000,- Kč od Mateřská škola Chýnov

Peněžité dary budou použity na nákup hraček a pomůcek pro předškolní výchovu na obnovu po ničivém tornádu.

Usnesení č. 10/53/2021

Rada městyse schválila  udělení souhlasu k užití znaku městyse Moravská Nová Ves za účelem publikování ve fotografické historické knize o obci Moravská  Nová Ves.


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace