51. schůze Rady, 30.7.2021

Rada městyse | vloženo: 31.07.2021

Usnesení č. 3/51/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí žádost  o koupi pozemku parc.č. 879 o výměře 179m2 - bývalá hasičská zbrojnice.  

Usnesení č. 4/51/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila  záměr prodeje části pozemku parc.č. 1543/1..  

Usnesení č. 5/51/2021

Rada městyse schválila licenční smlouvu mezi městysem jako provozovatelem a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, Praha, kdy předmětem je provozování předmětu ochrany – užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu. Odměna OSA celkem 29 234,45  Kč. 

Usnesení č. 6/51/2021

Rada městyse schválila dodatek č. 3 smlouvy o dodávce vody mezi městysem jako odběratelem a společností Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. Purkyňova 2933/2, Hodonín, kdy předmětem je dodávka pitné vody do RD č.p. 12.

Usnesení č. 7/51/2021

Rada městyse schválila darovací a jiné smlouvy dle přiloženého seznamu, jejichž předmětem je finanční a věcná pomoc pro likvidaci následků tornáda. 

Usnesení č. 8/51/2021

Rada městyse doporučuje ZM vyplacení finančních darů určených konkrétním osobám dle přiloženého seznamu, kdy je zřejmé, že se jedná o mylné platební místo, neboť vůlí dárce bylo poskytnout dar konkrétní osobě, nikoliv městysu.

Usnesení č. 9a/51/2021

Rada městyse schválila smlouvu a dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 212092 mezi městysem jako objednatelem a společností Javorník CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 štítná nad Vláří, kdy předmětem smlouvy je dodávka opravu a výměny oken a dveří na přístavbu ZŠ ve výši 407 204,- Kč a kdy předmětem dodatku je úprava výš DPH.

Usnesení č. 9b/51/2021

Rada městyse schválila nabídku společnosti Javorník CZ-PLUS s.r.o., Štítná nad Vláří 414, 763 33 Štítná nad Vláří na opravu a výměnu oken na radnici ve výši 216 232,- Kč a zelené budovy ve dvoře úřadu ve výši 93 548,- Kč.

Usnesení č. 9c/51/2021

Rada městyse schválila nabídku na opravu a výměnu oken na budově měšťanky od společnost Trigatech s.r.o., Soběšická 138, Brno ve výši 2 473 419, 69 Kč.

Usnesení č. 9d/51/2021

Rada městyse schválila nabídku na opravu a výměnu oken a dveří do budovy Mateřské školy od společnosti OLISUN s.r.o., Libušina 1, Břeclav ve výši 924 869,55 Kč.

Usnesení č. 9e/51/2021

Rada městyse schválila nabídku na dodávku polystyrenu na izolaci střechy na budově MŠ od společnosti Stavospol s.r.o., Velkomoravská 83, Hodonín v výši 410 091,- Kč.      

Usnesení č. 10/51/2021

Rada městyse schválila zrušení VŘ na realizaci projektu ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy, kdy jako dodavatel byla vybrána společnost STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav.

Usnesení č. 11/51/2021

Rada městyse schválila přijetí dotace a smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu Změna č. 2 územního plánu Moravská Nová Ves ve výši 199.045,- Kč.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 10.12.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Možnost grantu pro spolky - Restart komunitních aktivit

Ostatní
datum akce: 31.12.2021

Možnost dotací pro spolkovou činnost - Grantová výzva RESTART KOMUNITNÍ…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 01.01.2022

Vážení spoluobčané, spustili jsme pro vás službu Mobilní…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace