43. schůze rady, 1.2.2021

Rada městyse | vloženo: 05.03.2021

Usnesení č. 3a/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Základní článek Hnutí Brontosaurus BRĎO Vlkani, Mikulčice se sídlem Těšice 184, Mikulčice, IČ:48843458 ve výši 49600,- Kč.                                                                                

Usnesení č. 3b/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Rodinný klub Brouček, z.s., nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves , IČO: 28558766 ve výši 7600,- Kč.

Usnesení č. 3c/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Český svaz chovatelů, z.s., Základní organizace Moravská Nová Ves , Náměstí Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 02271800 ve výši 3000,- Kč.

Usnesení č. 3d/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Moravská Nová Ves, Hlavní 48, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 65804856, ve výši 16800,- Kč.

Usnesení č. 3e/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Moravskoslezský kynologický svaz, kynologický klub Moravská Nová Ves, U Jordánky 920, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 63434687, ve výši 13500,- Kč.

Usnesení č. 3f/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Myslivecký spolek „LUH“, Kovářská 755, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 60680865, ve výši 12600,- Kč.

Usnesení č. 3g/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 00546950 ve výši 25200,- Kč.

Usnesení č. 3h/44/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Fotbalový klub mládeže Podluží z.s., Kostice 724, 691 52 Kostice, IČO: 03935612 ve výši 39500,- Kč.

Usnesení č. 3i/43/2021

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 spolku: Název: Myslivecký spolek Tři topoly se sídlem v Moravské Nové Vsi, Nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČO: 22896911 ve výši 16800,- Kč.

Usnesení č. 4/43/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít smlouvu č. 34/2021/OSV o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2021 a 2022. Příspěvek bude činit 65 Kč x počet obyvatel obce k 1.1. příslušného roku.

Usnesení č. 5/43/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytování odborných knihovnických služeb na rok 2021 mezi Městskou knihovnou Břeclav, Národních hrdinů 9, Břeclav a Městysem Moravská Nová Ves. Částka za zajištění nákupu a distribuce knihovních fondů činí 20.000,- Kč.

Usnesení č. 6/43/2021

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. na veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 65 ZZVZ „Předprojektová a projektová příprava přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi“. Zadávací dokumentace byla vypracována pro účely jednání s dodavateli, kteří byli na základě výzvy k jednání ze dne 27. ledna 2021 vyzváni Zadavatelem k jednání v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Předprojektová a projektová příprava přístavby mateřské školy v Moravské Nové Vsi“

Usnesení č. 7/43/2021

Rada městyse schválila instalaci odpadkových košů na Ul. U Jordánky.

Usnesení č. 8/43/2021

Rada městyse vzala na vědomí náměty na realizaci parčíku na křižovatce ul. Na Mlatě/Vítězství/Jos. Chalupy/K Záhumní (u transformátoru).               

Usnesení č. 9/43/2021

Rada městyse schválila Rozpočtové opatření č. 1/2021, kdy příjmy ve výši 60 059 000,- Kč budou navýšeny o 366 500,- Kč a po navýšení budou činit 60 425 500,- Kč. Výdaje ve výši 74 888 400,- Kč budou navýšeny o 366 500,- Kč a po navýšení budou činit 75 254 900,- Kč. Financování bude ve výši 14 829 400,- Kč.

Usnesení č. 10/43/2021

Rada městyse schválila návrh dodatku ke smlouvě č. 1_137849031737_0 mezi Vodafone Czech Republic, náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 a Městysem Moravská Nová Ves. Předmětem dodatku jsou tarifní služby pro Městys do 17.3.2023.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Zájezd pro seniory do Znojma

Ostatní
datum akce: 17.09.2021

POČET MÍST JE JIŽ NAPLNĚN Město Znojmo zve naše seniory na celodenní zá…

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 30.09.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace