42. schůze rady městyse, 11.1.2021

Rada městyse | vloženo: 14.01.2021

Usnesení č. 3/42/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-014330066710/002 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 291/4, stavba „Mor.N.Ves,rozš.NN,Netopilík K1445/3“. Náhrada za zřízení VB činí 1900,- Kč.

Usnesení č. 4/42/2021

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO-001030058938/001-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 1519/1, stavba „Mor.N.Ves,Kukvická,příp. NN,Macková“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 5/42/2021

Rada městyse schválila podání žádosti Úřadu městyse Moravská Nová Ves o povolení pokácení smrku, který se nachází na obecním pozemku parc.č. 804.

Usnesení č. 6/42/2021

Rada městyse vzala na vědomí žádost o přidělení obecního bytu na adrese Náměstí Republiky 107, Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 7/42/2021

Rada městyse schválila společnosti Alza.cz, a.s., U Pergamenky 2, 170 00 Praha 7 umístění AlzaBoxu na veřejně přístupném místě v Moravské Nové Vsi (parkoviště u pošty).

Usnesení č. 8/42/2021

Rada městyse schválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 1717/95 o velikosti 18 m2.

Usnesení č. 9/42/2021

Rada městyse neschválila záměr prodeje části pozemku parc. č. 845 a 846.

Usnesení č. 10/42/2021

Rada městyse vzala na vědomí písemné vyjádření obyvatelů DPS

Usnesení č. 11/42/2021

Rada městyse schválila dodatek k nájemní smlouvě mezi Městysem Moravská Nová Ves a společností Zelená biomasa a.s., Bohdaneč 87, 285 25 Bohdaneč. Předmětem dodatku bude prodloužení výpovědní lhůty na 6 měsíců.

Usnesení č. 12/42/2021

Rada městyse schválila míru inflace za rok 2020 dle ČSÚ 3,2 %, potřebné k úpravě nájmů bytových i nebytových prostor.

Usnesení č. 13/42/2021

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo č. 019/ELVOREV/SOD mezi ELVOREV s.r.o., Anenská 405/7, Hodonín (zhotovitel) a Městysem Moravská Nová Ves, kdy předmětem smlouvy je rekonstrukce bytové jednotky č. 17 v domě s pečovatelskou službou, Luční 590. Cena díla činí 364 686,47  vč. DPH.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Zájezd pro seniory do Znojma

Ostatní
datum akce: 17.09.2021

POČET MÍST JE JIŽ NAPLNĚN Město Znojmo zve naše seniory na celodenní zá…

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 30.09.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace