39. schůze rady, 30.11.2020

Rada městyse | vloženo: 01.12.2020

Usnesení č. 3/39/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves souhlas k přislíbeným darům, které budou použity na nákup hraček a pomůcek pro předškolní výchovu: MUDr. Eva Maršálková Čechová – 3000 Kč, Sušárna Pohořelice – 3000 Kč, Olisun s.r.o. – 5000 Kč, BABIK.NET s.r.o. – 1000 Kč, Trust Fruit s.r.o. – 40.000,- Kč, DD pneu – 2000,- Kč.

 Usnesení č. 4/39/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila přerušení provozu Mateřské školy v období vánočních prázdnin, a to od středy 23. prosince 2020 do 31. prosince 2020.

Usnesení č. 6/39/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Moravská Nová Ves za školní rok 2019/2020 a požádala o její doplnění o informace související s epidemií koronaviru.

Usnesení č. 8/39/2020

Rada městyse schválila příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves vyřadit majetek uvedený v žádosti.

Usnesení č. 9/39/2020

Rada městyse schválila  záměr prodeje pozemku, parc. č. 2559/5 o velikosti 13 m2, k.ú. Moravská Nová Ves a doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemku.  

Usnesení č. 10/39/2020

Rada městyse doporučuje zastupitelstvu městyse schválit prodej pozemku o velikosti cca 30 m2, parc. č. 1491/1, k.ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 11/39/2020

Rada městyse schválila uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o odběru bioodpadu mezi Městysem Moravská Nová Ves a Františkem Králem, organic s.r.o., Lidická 3489/142, Břeclav. Předmětem dodatku jsou ceny za uložení BRO platné pro rok 2021 a 2022 – za převzetí a uložení 350,- Kč/t BRO bez DPH.

Usnesení č. 12/39/2020

Rada městyse schválila darovací smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves a Diecézní charitou Brno, Oblastní charitou Rajhrad, Jiráskova 47, Rajhrad. Předmětem smlouvy je poskytnutí daru ve výši2880,- Kč, který bude použit na činnost oblastní charity Rajhrad.

Usnesení č. 13/39/2020

Rada městyse schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí služeb v oblasti BOZP a PO

mezi Městysem Moravská Nová Ves a Věrou Ciprysovou, Fleischmannova 8, Břeclav, IČ: 75503131. Předmětem dodatku je změna částky za poskytovanou činnost od 1.1.2021 (3000,- Kč za tři měsíce)

Usnesení č. 14/39/2020

Rada městyse schválila nájemní smlouvu na byt č. 12 v Domě s pečovatelskou službou v Moravské Nové Vsi

Usnesení č. 15/39/2020

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová vyřadit majetek uvedený v žádosti.

Usnesení č. 16/39/2020

Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová vyřadit majetek uvedený v žádosti.

Usnesení č. 17a/39/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti o dotaci z Programu podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na realizaci akce „Rekonstrukce ul. K Záhumní“, kdy bude požádáno o dotaci ve výši 2.535.724,- Kč.

Usnesení č. 17b/39/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila podání žádosti o dotaci z Programu podpory obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj, DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov na realizaci akce „ZŠ Moravská Nová Ves, rekonstrukce původní budovy“ kdy bude požádáno o dotaci ve výši 6.442.979,- Kč

Usnesení č. 18/39/2020

Rada městyse schválila záměr darováni id. ½ pozemků parc.č. 4075/100, 4076/485, 4076/517, dále id. 1/5 pozemků parc.č. 4073/108, 4073/109, 4076/153, 4076/159, 4076/166, 4076/168, 4078/192, 4078/194, dále id. ½ pozemku parc.č. 4158/34, vše v k.ú. Moravská Nová Ves,  

Usnesení č. 19/39/2020

Rada městyse schválila zadání úpravy dopravního značení na ulici Vinohradská osazením zákazu vjezdu aut nad 12 tun.

Usnesení č. 20/39/2020

Rada městyse přikazuje  příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves odvod části investičního fondu ve výši 300 000,- Kč zřizovateli.  

 

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Hasičská drakiáda

Kulturní akce
datum akce: 24.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Mobilní rozhlas

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace