38. schůze Rady městyse 2.11.2020

Rada městyse | vloženo: 06.11.2020

Usnesení č. 3/38/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí Protokol o hodnocení návrhů „Přístavba mateřské školy v Moravské Nové Vsi“ - Urbanisticko-architektonická soutěž o návrh podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 Usnesení č. 4a/38/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila poskytnutí veřejné finanční podpory Slováckému krůžku, z.s. na úhradu nákladů hodovní večeře pro přespolní chasu.

Usnesení č. 4b/38/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves doporučuje ZM uvolnit potřebné finanční prostředky na poskytnutí veřejné finanční podpory Slováckému krúžku Moravská Nová Ves, z.s.  na hodovou večeři pro přespolní chasu.

Usnesení č. 5/38/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene o zřízení věcného břemene zřízení věcného břemene č. HO-00130063755/001-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – přípojka NN - parc. č. 699/3, stavba „Mor.N.Ves,příp.NN,Otáhalová, parc. č.699/3“. Náhrada za zřízení VB činí 1400,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 6/38/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. HO -001030059921/001-RGV mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN, kabelová skříň - parc. č. 625/1, stavba „Mor.N.Ves,příp.NN,Víšek, č.RD“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 7/38/2020

Rada městyse schválila smlouvu č. 9552239758 o sdružených dodávkách elektřiny uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – mezi Městysem Moravská Nová Ves (zákazník) a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 (dodavatel). Předmětem smlouvy je dodávat elektřinu a služby v elektroenergetice  - odběrné místo Luční 590 (DPS)

Usnesení č. 8/38/2020

Rada městyse schválila následující návrhy na „Čestný hrob“ dle článku 3 bodu 4 Řádu veřejného pohřebiště městyse Moravská Nová Ves:

- hrob č. 333 MUDr. Hřebačka

- hrob č. 634 rod. Vranova

- hrob č. 231b pochovaný „utonulý Ind“

- hrob č. 22 JUDr. Maděřič (socha od Úprky)

- hrob č. 592a Josef Pustka, hajný

- hrob č. 438 a 413 Farní úřad

- pamětní deska Jana Černého u obřadní síně

- hrob č. č. 447 prof. ThDr. Antonín Salajka

 Usnesení č. 9/38/2020

Rada městyse schválila odpis nedoplatků za svoz komunálního odpadu podle §158 z.č. 280/2009 Sb. Daňového řádu ve výši 3650,- Kč.

 Usnesení č. 10a/38/2020

Rada městyse schválila příspěvek Oblastní charitě Rajhrad na činnost sociálních služeb pro občany Mor. Nové Vsi, a to za poskytnuté služby v období od října 2019 do 2020 ve výši 2 880,- Kč.

Usnesení č. 10b/38/2020

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit v rozpočtovém opatření finanční prostředky na  příspěvek Oblastní charitě Rajhrad na činnost sociálních služeb pro občany Mor. Nové Vsi, a to za poskytnuté služby v období od října 2019 do 2020 ve výši 2 880,- Kč.

Usnesení č. 11/38/2020

Rada městyse schválila cenovou nabídku společnosti Data Protection Delivery Center, s.r.o., Rybkova 1016/31, 602 00 Brno na dodávku nového serveru pro úřad městyse v ceně 167 800,- Kč.

Usnesení č. 12a/38/2020

Rada městyse vzala na vědomí výroční zprávu Mateřské školy – vlastní hodnocení školy – za rok 2019/2020, navrženou koncepci rozvoje MŠ na další období a zprávu o prověrce stavu BOZP.

Usnesení č. 12b/38/2020

Rada městyse schválila souhlas s realizací projektu Moderní výuka z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání z výzvy 02_20_080 Šablony III.

Usnesení č. 13/38/2020

Rada městyse schválila pronájem části nemovitosti parc. č. 4084/1 o výměře 3 000 m2, společnosti Zelená biomasa, a.s., Bohdaneč 87, 285 25 Bohdaneč, od 1.1.2019 na dobu neurčitou, výše nájmu 3 000,- Kč měsíčně

Usnesení č. 14/38/2020

Rada městyse vzala na vědomí stížnost nájemníků bytů DPS.

Usnesení č. 15/38/2020

Rada městyse schválila výběr nabídky na výměnu dveří v budově č.p. 117, kdy nejvýhodnější nabídku předložila společnost Dveře Létal s.r.o., IČO: 05772672, Zaječí, Hlavní 117– ve výši 90 296,-Kč.

  


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Benefiční koncert

Kulturní akce
datum akce: 06.11.2021

Mikulášský jarmark - pozvánka pro prodejce

Kulturní akce
datum akce: 05.12.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace