37. schůze Rady městyse 5.10.2020

Rada městyse | vloženo: 09.10.2020

Usnesení č. 3/37/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1030062299/0100 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 1543/1, stavba „Mor.N.Ves,Vítězství, příp.NN,Salajková“. Náhrada za zřízení VB činí 3200,- Kč.

Usnesení č. 4/37/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. 014330063864/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 3814/1, stavba „Mor.N.Ves,Vinohradská,příp. NN,Uhýrek“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 5/37/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030062232/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 2103/1, stavba „Mor.N.Ves,Na výsluní,příp. NN,Hauserová“. Náhrada za zřízení VB činí 1200,- Kč.

Usnesení č. 6/37/2020

Rada městyse schválila smlouvu u uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnost inženýrské sítě mezi Městysem Moravská Nová Ves (investor a budoucí oprávněný) a Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/1, Hodonín (vlastník pozemku a budoucí povinný). Předmětem smlouvy je udělení souhlasu Městysi se stavbou Rekonstrukce stokové sítě Moravská Nová Ves.  Náhrada za zřízení VB činí 2500,- Kč.

Usnesení č. 7/37/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Sboru Dobrovolných hasičů o konání veřejnosti přístupné akce – Burza dětského oblečení od 16.9.2020 od 13 h do 19.9.2020 do 11.00 h. v místní sokolovně

Usnesení č. 8/37/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Sboru Dobrovolných hasičů o konání veřejnosti přístupné akce – TFA mladého hasiče dne 19.9.2020 od 8 h do 16 h. v areálu ZŠ, Školní 396.

Usnesení č. 9/37/2020

Rada městyse schválila Základní škole vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy.

Usnesení č. 11/37/2020

Rada městyse schválila záměr pachtu pozemků parc. č. 4158/701, 4158/905, 4158/700, 4158/904, 4158/699, 4158/903, 4158/697, 4158/901, 4158/695, 4158/695, 4158/899, 4158/685, 4158/883, 4166/11, 4158/684, 4166/9, 4158/683, 4166/7, 4158/682, 4166/6, 4158/671, 4158/870, 4158/646, 4162/14, 4158/647, 4162/16, 4158/652, 4158/765, 4158/770, 4158/838, vše v k.ú. Moravská Nová Ves.                                                   Usnesení č. 12/37/2020

Rada městyse schválila odstranění dřevin – 3 ks borovic, a thuje před RD č.p. 505 na ulici U Jordánky.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES

Ostatní
datum akce: 31.10.2021

TRANSPARENTNÍ ÚČET - TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES   M…

Benefiční koncert

Kulturní akce
datum akce: 06.11.2021

Mikulášský jarmark - pozvánka pro prodejce

Kulturní akce
datum akce: 05.12.2021

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace