34. schůze rady 3.8.2020

Rada městyse | vloženo: 10.08.2020

Usnesení č. 3/34/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o zřízení věcného břemene č. HO-14330061513/001 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 1174/1, stavba „Mor.N.Ves,U Jordánky,příp. NN,Zugárek“. Náhrada za zřízení VB činí 2400,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 4/34/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila příkazní smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (příkazce) a Poradíme Vám s.r.o., Lipová 874, Dolní Bojanovice (příkazník). Předmětem smlouvy je zajištění výkonu činnosti pověřence na ochranu osobních údajů. Odměna činí 6000,- Kč bez DPH za každý i započatý měsíc výkonu činnosti.

Usnesení č. 5/34/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Pavlíny Šottl Sečkářové o konání veřejnosti přístupné akce – Hudební večer dne 7.8.2020. 

Usnesení č. 6/34/2020

Rada městyse schválila prodloužit nájemní smlouvu na obecní byt č. 2, Náměstí republiky 107, Moravská Nová Vsi

(žádost č.j. 840/2020 ze dne 14.7.2020)

Usnesení č. 7/34/2020

Rada městyse schválila neprodloužit nájemní smlouvu na obecní byt č. 3, Náměstí republiky 107, Moravská Nová Vsi

Usnesení č. 8/34/2020

Rada městyse schválila záměr pronájmu pozemku parc.č. 4084/1.

Usnesení č. 9/34/2020

Rada městyse vzala na vědomí výzvu Městského úřadu Břeclav, odboru stavebního a životního prostředí, k doložení změny využití pozemků parc. č. 4084/1, 4084/2, 4084/3, 4084/5, 4084/6, 4084/7, vše v k.ú. Moravská Nová Ves – objekt kasáren.                    Usnesení č. 10/34/2020

Rada městyse nedoporučuje ZM  prodej pozemků parc.č. 526, 528, 527/1, vše v k.ú. Moravská Nová Ves, za účelem výstavby obchodu se smíšeným zbožím a bydlení

Usnesení č. 11/34/2020

Rada městyse vzala na vědomí žádost Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s. se sídlem Náměstí 177/2, 691 51 Lanžhot o souhlas se zařazením území obce do územní působnosti Místní akční skupiny Jižní Slovácko, z.s.                                                                             

Usnesení č. 12/34/2020

Rada městyse vzala na vědomí  žádost spolku Vinaříček o přehodnocení usnesení č. 26/33/2020 ze dne 13.7.2020, kterým byly schváleny podmínky pronájmu sokolovny na akci spolku, zejména  ve smyslu požadavku položení krycí podlahy.

Usnesení č. 13/34/2020

Rada městyse neschválila  podání žádosti Úřadu městyse o povolení pokácení břízy, který se nachází na pozemku parc.č. 625/1 před jejich domem č.p. 106, resp. před budovou ÚM

 

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Kalendář svozu odpadů 2021

Ostatní
datum akce: 31.01.2021

Očkování proti COVID 19 pro seniory 80+

Ostatní
datum akce: 27.02.2021

Návrhy na přístavbu MŠ - katalog soutěže

Hlášení úřadu
datum akce: 28.02.2021

Vážení občané, v příloze naleznete katalog návrhů…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace