33. schůze rady 13.7.2020

Rada městyse | vloženo: 16.07.2020

Usnesení č. 3/33/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030059884/002 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 1518, stavba „Mor.N.Ves,Kukvická,příp. NN,Macek“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 4/33/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves schválila smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030060725/002 mezi Městysem Moravská Nová Ves a E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice 370 01. Předmětem smlouvy je umístění distribuční soustavy – kabel NN - parc. č. 1135/1, stavba „Mor.N.Ves,Lipová,příp. NN,Zálešák“. Náhrada za zřízení VB činí 1000,- Kč.

Usnesení č. 5/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Pavlíny Šottl Sečkářové o konání veřejnosti přístupné akce – Hudební večer dne 10.7.2020. 

Usnesení č. 6/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček o konání veřejnosti přístupné akce – Hodovní otevřené sklepy dne 25.7.2020

Usnesení č. 7/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček o konání veřejnosti přístupné akce – Víno a zpěv dne 15.8.2020

Usnesení č. 8/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Základní školy Moravská Nová Ves o vyhlášení ředitelského volna 29. a 30. 6. 2020

Usnesení č. 9/33/2020

Rada městyse schválila přerušení provozu v pondělí 27. července 2020 z důvodu konání místních hodů

Usnesení č. 10/33/2020

Rada městyse schválila Mateřské školy Moravská Nová Ves souhlas k přislíbeným darům ve výši 4000 Kč od firmy Hantály a.s. Velké Pavlovice.                                            

Usnesení č. 11/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí informaci od společnosti EKO-KOM o změně sazebníku odměn a koeficientů bonusových složek (ceník) od 1.7.2020 za tříděný odpad.          

Usnesení č. 12/33/2020

Rada městyse schválila darovací smlouvu mezi Městysem Moravská Nová Ves (dárce) a Městem Kyjov (obdarovaný). Předmětem smlouvy je dar – částka ve výši 8 208,64 Kč, která bude využita na pokrytí nákladů na vypracování právních analýz zaměřených na posouzení postupu správních orgánů státu vůči samosprávám, které poskytla advokátní kancelář JUDr. Jany Zwyrtek Hamplové ve věci těžby štěrkopísku v těsné blízkosti vodních zdroje Bzenec komplex.

Usnesení č. 13/33/2020

Rada městyse neschválila společnosti Czech Outdoor, s.r.o., Na strži 2097/63, Praha 4 o odklad splátek nájemného za umístění billboardu na  parc.č. 1480, v k. ú. Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 14/33/2020

Rada městyse schválila pořadí nabídek ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Obnova soustavy veřejného osvětlení Moravská Nová Ves v dotačním programu EFEKT 2020“, kdy bylo stanoveno následující pořadí nabídek: 1) ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4 ve výši 2.179.999,- Kč; 2):  ELNERMONT s.r.o., Černovír 368, Olomouc ve výši 2.247.100,- Kč; 3) ČEZ Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Ostrava ve výši 2.343.530,04 Kč. 

Usnesení č. 15/33/2020

Rada městyse schválila nájemní smlouvu na byt č. 21 v Domě s pečovatelskou službou v Moravské Nové Vsi, Luční 590.

Usnesení č. 16/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí žádost Slováckého krúžku o podporu místních hodů ve formě finanční dotace na nedělní hodovou večeři pro přespolní krojované chase.

Usnesení č. 17/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Slovácký krúžek Moravská Nová Ves o konání veřejnosti přístupné akce – Svatojakubské hody od  25.7.2020 do 28.7.2020. Akce je zahrnuta do obecně závazné vyhlášky č. 1/2020 o stanovení závazných podmínek pro pořádání a průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků a o regulaci nočního klidu.

 Usnesení č. 18/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí žádost o opravu chodníku na ulici Kamenná

Usnesení č. 19/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí žádost o vyjádření ke stavu kanalizace na ulici Jana Černého.

Usnesení č. 20/33/2020

Rada městyse vzala na vědomí žádost  o písemné povolení uspořádání rodinné oslavy dne 17.7.2020

Usnesení č. 21/33/2020

Rada městyse schválila pořadí nabídek na opravu střechy měšťanky: 1) Josef Hlaváč, IČO: 10561781, se sídlem Moravská Nová Ves, Pod Kostelem 534 ve výši 3 398 563,- Kč; 2) Milan Pánek, IČ:61397164 ve výši 3 565 004,22 Kč 3) TESGRUP s.r.o., Velké Bílovice, Žižkovská 1377, IČ: 27712923 ve výši 3 897 411,98 Kč.

Usnesení č. 22/33/2020

Rada městyse schválila zadání zpracování projektové dokumentace inženýrských sítí pro pokračování v zástavbě BR4 a dokončení chodníku podél komunikace směrem k ulici Jana Černého společnosti MaD projekt s.r.o., Na Rynku 198, Moravská Nová Ves za cenu ve výši 369 000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 23/33/2020

Rada městyse schválila stanovení dopravního značení v uličce Pod Náspem, kdy bude částečně zjednosměrněna a bude omezena délka zastavení.  

Usnesení č. 24/33/2020

Rada městyse doporučila ZM schválit navýšení částky na spolufinancování sociálních služeb v roce 2021, kdy je požadováno navýšení na 65,- Kč/obyvatele, kdy RM souhlasí za podmínky, že bude navýšení akceptováno ostatními obcemi.  

Usnesení č. 25/33/2020

Rada městyse schválila odstranění hřiště v parku Na Rynku, v případě že nebude opraveno či odstraněno jeho vlastníkem Jihomoravskou komunitní nadací. 

Usnesení č. 26/33/2020

Rada městyse schválila spolku Vinaříček pronájem sokolovny na akci Václavský burčákový pochod, konané dne 26.9.2020, za následujících podmínek.

Na akce žadatele se nevztahuje výjimka dle usnesení rady č. 30b/81/2017.

Bude položena krycí podlaha, neboť vhledem k charakteru akce – procházka vinicemi v podzimním termínu – lze očekávat návštěvníky se silně znečištěnou obuví. Podlahu lze instalovat a poté demontovat svépomocí za dohledu pracovníka příspěvkové organizace Služby (nutno domluvit individuálně), p.o., nebo bude položena pracovníky p.o. v pracovní době, kdy cena za obě operace se stanovuje v souladu s ceníkem p.o. na 6 000,- + DPH (5 pracovníků X 2 + 2 hodiny X 300,- Kč).

V případě pokládky a demontáže podlahy svépomocí se doba pronájmu stanoví od pátku 25.9.2020 od 22:00 (kdy končí poslední pravidelný pronájem sálu) do neděle 27.9.2020 do 10:00 (začíná první pravidelný pronájem sálu). V tomto případě se cena pronájmu sokolovny v souladu s ceníkem p.o. stanovuje na 1500,- Kč, za nájem trvající méně než 48 hodin.

V případě pokládky a demontáže podlahy p.o. Služby se doba pronájmu stanoví od pátku 25.9.2020 od 13:00 (kdy bude započato s pokládkou podlahy) do pondělí 28.9.2020 do 9:00 (začíná první pravidelný pronájem sálu). V tomto případě se cena pronájmu sokolovny v souladu s ceníkem p.o. stanovuje na 1500,- Kč + DPH, za nájem trvající déle než 48 hodin.

V obou případech je v ceně pronájmu zahrnuto: spotřeba energie, inventář sokolovny.

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Kalendář svozu odpadů 2021

Ostatní
datum akce: 31.01.2021

Očkování proti COVID 19 pro seniory 80+

Ostatní
datum akce: 27.02.2021

Návrhy na přístavbu MŠ - katalog soutěže

Hlášení úřadu
datum akce: 28.02.2021

Vážení občané, v příloze naleznete katalog návrhů…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace