29. schůze rady, 6.4.2020

Rada městyse | vloženo: 08.04.2020

Usnesení č. 3/29/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček o konání veřejnosti přístupné akce – Moravská v růžovém dne 4.5.2020.

Usnesení č. 4/29/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Vinaříček o konání veřejnosti přístupné akce – Velikonoce a víno dne 20.4.2019

Usnesení č. 5/29/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Slovácký krúžek o konání veřejnosti přístupné akce – 60. Výročí Slováckého krúžku dne 17.10.2020.            

Usnesení č. 6/29/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení spolku Neonky Moravská Nová Ves o konání veřejnosti přístupné akce – Semifinálové kolo Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu dne 11.4.2020

Usnesení č. 7/29/2020

Rada městyse vzala na vědomí přílohu č. 3 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městysem Moravská Nová Ves a Asekol a.s., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4.  Jedná se o změnu sazebníku odměn za sběr elektrozařízení.

 Usnesení č. 8/29/2020

Rada městyse Moravská Nová Ves neschválila poskytnout finanční příspěvek Diakonii Broumov, Husova 319, Broumov na vyhlášenou veřejnou sbírku směřovanou k zajištění financování PHM a provozních nákladů. 

Usnesení č. 9a/29/2020

Rada městyse schválila účetní uzávěrku za rok 2019 příspěvkové organizaci Základní škola Moravská Nová Ves, a to dle přiložené rozvahy ke dni 31.12.2019, výkazu zisku a ztráty ke dni 31.12.2019 a přílohy k 31.12.2019.

 Usnesení č. 9b/29/2020

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves ponechání zisku za rok 2019 ve výši 89 646,83 Kč a přidělení hospodářského výsledku do rezervního fondu ve výši 59 735,83 Kč a do fondu odměn ve výši 30 000,- Kč.               

Usnesení č. 10/29/2020

Rada městyse schválila dohodu vlastníků souvisejících vodovodů mezi Vodovody a kanalizace Hodonín a.s. a Městysem Moravská Nová Ves. VaK a.s.

Usnesení č. 11/29/2020

Rada městyse schválila licenční smlouvu mezi městysem jako provozovatelem a OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. armády 20, Praha, kdy předmětem je provozování předmětu ochrany – užití hudebních děl prostřednictvím místního rozhlasu. Odměna OSA celkem 28 351,27  Kč. 

 


Přílohy:

Nejbližší akce

Kalendář svozu odpadů 2021

Ostatní
datum akce: 31.01.2021

Očkování proti COVID 19 pro seniory 80+

Ostatní
datum akce: 27.02.2021

Návrhy na přístavbu MŠ - katalog soutěže

Hlášení úřadu
datum akce: 28.02.2021

Vážení občané, v příloze naleznete katalog návrhů…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace