26. schůze rady, 3.2.2020

Rada městyse | vloženo: 06.02.2020

Usnesení č. 3/26/2020

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves přijetí věcného daru od MUDr. Eva Špačková Kučerová s.r.o., Praha. IČ: 086 29 978. Dar bude určen jako příspěvek do slosování o věcné ceny na školní ples konaný dne 7.2.2020

Usnesení č. 4/26/2020

Rada městyse schválila bezúplatný převod cimbálu dětskému folklornímu souboru Jatelinka, z.s.

Usnesení č. 5/26/2020

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Rodinného klubu Brouček z.s., zastoupené Janou Košut Petrjánošovou o konání akce přístupné veřejnosti – Dětský karneval, který se bude konat v místní sokolovně 9.2.2019 od 15.00 do 18.00 hodin.

Usnesení č. 6/26/2020

Rada městyse neschválila Městskému úřadu Břeclav, odboru správních činností finanční podporu ve výši 10.000,- Kč na podporu projektu „mobilní poradny pro oběti, svědky a pozůstalé po obětech trestných činů.

Usnesení č. 7/26/2020

Rada městyse schválila příspěvkové organizaci Služby Moravská Nová Ves odpisový plán pro rok 2020 dle přílohy. 

Usnesení č. 8/26/2020

Rada městyse schválila smlouvu o užití veřejného prostranství za  účelem provozování zábavných atrakcí na hody 2020, kdy nájem za provozování lunaparku činí 67 800,- Kč.

Usnesení č. 9/26/2020

Rada městyse vzala na vědomí žádost o pronájem obecního bytu

Usnesení č. 10/26/2020

Rada městyse schválila dodatek ke smlouvě o výpůjčce mezi městysem jako vypůjčitelem a společností AIDED z.s. se sídlem Dolní konec 73, Hlohovec, jako půjčitelem, kdy předmětem dodatku je rozšíření počtu sběrných nádob na použitý textil.

Usnesení č. 11a/26/2020

Rada městyse schválila umístění a vybudování teras ve sklení uličce Výmol na parcele 2737/4 v k.ú. Moravská Nová Ves, které by sloužili k vyrovnání svažitého terénu za účelem umístění prodejních stánků při vinařských akcích, kdy investorem bude Vinařský spolek Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 11b/26/2020

Rada městyse schválila zdravotní ořez ořešáků ve sklepní uličce Výmol.

Usnesení č. 12/26/2020

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit potřebné finanční prostředky na odhlučnění herních prvků skateparku.

Usnesení č. 13a/26/2020

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Český zahrádkářský svaz Moravská Nová Ves, se sídlem Hlavní 48, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ: 65804856 ve výši 10 000,- Kč.

Usnesení č. 13b/26/2020

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Rodinný klub Brouček, z.s., se sídlem v Moravské Nové Vsi, nám. Republiky 107, IČ:28558766 ve výši 14 500,- Kč.

Usnesení č. 13c/26/2020

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Myslivecký spolek „Tři topoly“, se sídlem v Moravské Nové Vsi, Hlavní 51, IČ: 22896911 ve výši 15 000,- Kč.

Usnesení č. 13d/26/2020

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Moravskoslezský Kynologický svaz, základní organizace č. 10407, Kynologický klub Moravská Nová Ves, pobočný spolek, IČ:63434687, se sídlem U Jordánky 920, Moravská Nová Ves ve výši 16 000,- Kč.

Usnesení č. 13e/26/2020

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Neoveské Heriny z.s., se sídlem nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves, IČ:05030641 ve výši 20 000,- Kč.

Usnesení č. 13f/26/2020

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Myslivecký spolek „LUH“, se sídlem v Moravské Nové Vsi, Kovářská 755, IČ: 60680865 ve výši 15 000,- Kč.       

Usnesení č. 13g/26/2020

Rada městyse schválila poskytnutí veřejné finanční podpory spolku: Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Moravská Nová Ves, se sídlem náměstí Republiky 107, Moravská Nová Ves, IČ: 00546950, ve výši 17 000,- Kč.  

Usnesení č. 14a/26/2020

Rada městyse schválila zadání zpracování PD přemístění zastávky Na Rynku společnosti MaD Projekt.

Usnesení č. 14b/26/2020

Rada městyse doporučuje ZM uvolnit potřebné finanční prostředky na úpravy zastávek.

 


Přílohy:

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace