20. schůze rady, 4.11.2019

Rada městyse | vloženo: 08.11.2019

Usnesení č. 3/20/2019

Rada městyse schválila dodavatele pro dodávku zemního plynu do budov městyse pro rok 2020, a to společnost Český Energetický Dodavatel a.s. s nabídkovou cenou 506.805,50 Kč bez DPH.

Usnesení č. 4/20/2019

Rada městyse schválila smlouvu o dílo č. 171019 mezi Městysem Moravská Nová Ves a Vykoukalem Jiřím. Předmětem smlouvy je realizace díla: Oprava kamenného sv. kříže na hřbitově. Cena díla je 50.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 5/20/2019

Rada městyse schválila smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu s názvem: Trio Inflagranti s kapelou mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a Agentura Petřinová s.r.o., Pod Zámkem 225, 252 62 Statenice. Koncert se bude konat 1.5.2020 v délce 60 min. Honorář činí 78.800,- vč. DPH.

Usnesení č. 6/20/2019

Rada městyse schválila smlouvu o vytvoření a veřejném nedivadelním provozování uměleckého výkonu formou koncertu s názvem: Děda Mládek Illegal Band mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a Agentura Petřinová s.r.o., Pod Zámkem 225, 252 62 Statenice. Koncert se bude konat 1.5.2020 v délce 60 min. Honorář činí 69.600,- vč. DPH.

Usnesení č. 7/20/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Slováckého krúžku Moravská Nová Ves, z.s. o konání akce přístupné veřejnosti – Dívčí vínek, dne 9.11.2019 do 19.00 hodin do 03.00 hodin dne následujícího.

Usnesení č. 8/20/2019

Rada městyse schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb ORP Břeclav pro rok 2019 mezi Městem Břeclav (příjemce příspěvku) a Městysem Moravská Nová Ves (poskytovatel příspěvku). Předmětem dodatku je upřesnění statistických údajů o počtu obyvatel.

Usnesení č. 9/20/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost o pronájem obecního bytu

Usnesení č. 10/20/2019

Rada městyse schválila pokácení stromu na pozemku parc.č. 804 v k.ú. Moravská Nová Ves před pozemkem parc.č. 913 v důvodu vybudování nového sjezdu.

Usnesení č. 11/20/2019

Rada městyse schválila pokácení stromu na pozemku parc.č. 64/1 v k.ú. Moravská Nová Ves před pozemkem parc.č. 93 v důvodu vybudování parkovacího stání.

Usnesení č. 12/20/2019

Rada městyse vzala na vědomí vyrozumění Krajského soudu v Brně o možnosti uplatnit práva osoby zúčastněné na řízení ve věci žaloby proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.


Přílohy:

Nejbližší akce

Kalendář svozu odpadů 2021

Ostatní
datum akce: 31.01.2021

Očkování proti COVID 19 pro seniory 80+

Ostatní
datum akce: 27.02.2021

Návrhy na přístavbu MŠ - katalog soutěže

Hlášení úřadu
datum akce: 28.02.2021

Vážení občané, v příloze naleznete katalog návrhů…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace