19. schůze rady, 7.10.2019

Rada městyse | vloženo: 14.10.2019

Usnesení č. 3/19/2019

Rada městyse schválila přerušení provozu mateřské školy a školní jídelny od pondělí 23. prosince 2019 do 3. ledna 2020.

Usnesení č. 4/19/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Mateřské školy Moravská Nová Ves o změně financování části úvazku kuchařky. Nebude financován z doplňkové činnosti, jako doposud, ale z příspěvku na provoz.

Usnesení č. 5/19/2019

Rada městyse schválila dodatek č. 3 ke smlouvě č. PS16000233 mezi Městysem Moravská Nová Ves (odběratel) a Vodovody a kanalizace Hodonín a.s., Purkyňova 2933/2, Hodonín (dodavatel).Smlouva se rozšiřuje o odběrné místo č. 181-404-0, hydrantový nástavec.

Usnesení č. 6/19/2019

Rada městyse schválila Základní škole Moravská Nová Ves vyřadit drobný dlouhodobý majetek dle přílohy.

Usnesení č. 7/19/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost o přidělení obecního bytu.                                     

Usnesení č. 8a/19/2019

Rada městyse neschvaluje záměr prodeje pozemku p.č. 3903/8 v k.ú. Moravská Nová Ves o celkové výměře777 m2.

Usnesení č. 8b/19/2019

Rada městyse nedoporučuje zastupitelstvu městyse prodat pozemek p.č. 3903/8 v k.ú. Moravská Nová Ves o celkové výměře777 m2.

Usnesení č. 9/19/2019

Rada městyse vzala na vědomí materiál Městské knihovny Břeclav - Veřejné knihovny regionu Břeclavska v roce 2018 – přehled o činnosti.

Usnesení č. 10/19/2019

Moravská Nová Ves schválila poskytnutí finanční podpory ve výši 5000,- Kč spolku Kočky SOS, Bezručova 34, Hodonín na kastrace, veterinární péči a krmivo pro opuštěné kočky nalezené v katastru Městyse Mor. Nová Ves, které jsou přijímány do útulku.

Usnesení č. 11/19/2019

Rada městyse Moravská Nová Ves vzala na vědomí Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti, které podal SH ČMS Sbor Dobrovolných Hasičů Moravská Nová Ves. Jedná se o burzu dětského oblečení, která proběhne od 9.10.2019 od 14.00 hod. do 12.10.2019 do 12.00 hod. v místní sokolovně.

Usnesení č. 12/19/2019

Rada městyse vzala na vědomí záznam Mateřské školy Moravská Nová Ves o provedení prověrky na stavem BOZP 2019.

Usnesení č. 13a/19/2019

Rada městyse schválila  výběr nabídku společnosti Centropol energy a.s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, na dodávku elektrické energie pro rok 2020 pro městys Moravská Nová Ves, Základní školu Moravská Nová Ves,Mateřskou školu Moravská Nová Ves, Služby Moravská Nová Ves, p.o. Cena předpokládaného objemu dodaných energií je 463 920,- Kč.

Usnesení č. 13a/19/2019

Rada městyse schválila  zrušení výběrové řízení na dodávku zemního plynu.


Přílohy:

Nejbližší akce

Kalendář svozu odpadů 2021

Ostatní
datum akce: 31.01.2021

Očkování proti COVID 19 pro seniory 80+

Ostatní
datum akce: 27.02.2021

Návrhy na přístavbu MŠ - katalog soutěže

Hlášení úřadu
datum akce: 28.02.2021

Vážení občané, v příloze naleznete katalog návrhů…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace