17. schůze rady, 10.9.2019

Rada městyse | vloženo: 13.09.2019

Usnesení č. 3/17/2019

Rada městyse schválila Mateřské škole Moravská Nová Ves přijmout přislíbený dar ve výši 4.000,- Kč od firmy Hantály Velké Pavlovice a.s. za umístění v soutěži ve sběru papíru. Peněžité dary budou použity na nákup pomůcek pro předškolní výchovu.

Usnesení č. 4/17/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Mateřské školy Moravská Nová Ves o ukončení stravování pro zaměstnance Úřadu městyse Moravská Nová Ves od 1.10.2019.

Usnesení č. 5/17/2019

Rada městyse schválila zavedení stravenek pro zaměstnance Úřadu městyse Moravská Nová Ves.

Usnesení č. 6/17/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost o přidělení obecního bytu.

Usnesení č. 7/17/2019

Rada městyse schválila žádost Úřadu městyse Moravská Nová Ves o odpis nedoplatků za svoz komunálního odpadu podle § 158 z.č. 280/2009 Sb. Daňového řádu.  Celková požadovaná částka k odpisu činí  7 725,- Kč..

Usnesení č. 8/17/2019

Rada městyse vzala na vědomí Oznámení o konání akce přístupné veřejnosti, které podal SH ČMS Sbor Dobrovlných Hasičů Moravská Nová Ves. Jedná se o soutěž TFA mladého hasiče, která proběhne dne 21.9.2019 od 8.00 do 16.00 hodin a areálu měšťanky.

Usnesení č. 9/17/2019

Rada městyse doporučuje ZM schválit uvolnění částky 100 000,- Kč na opravu kamenného kříže na hřbitově.


Přílohy:

Nejbližší akce

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace