11. schůze rady - 27.5.2019

Rada městyse | vloženo: 28.06.2019

Výpis z usnesení 11. schůze rady - 27.5.2019

 

Usnesení č. 3/11/2019

Rada městyse vzala na vědomí plnění koncepce ředitelky Mateřské školy Moravská Nová Ves paní Vladislavy Časné.

Usnesení č. 4/11/2019

Rada městyse schválila pořadí nabídek ve výběrovém řízení na realizaci zakázky „Moravská Nová Ves – MŠ  - stavební úpravy sociálního zázemí II.“, kdy bylo stanoveno následující pořadí nabídek: 1) STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav, ve výši 998 350,- Kč; 2):  Hrušecká stavební s.r.o., U zbrojnice 588, 691 56 Hrušky, ve výši 1 206 018,37 Kč.

Usnesení č. 5/11/2019

Rada městyse schválila licenční smlouvu VP_2018_84902 mezi Městysem Moravská Nová Ves (provozovatel) a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 (OSA). Jedná se o autorskou odměnu ve výši 3264,00 Kč za užití hudebních děl k poslechu – Fragile

Usnesení č. 6a/11/2019

Rada městyse schválila ZŠ Moravská Nová Ves vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku dle přílohy.

Usnesení č. 6b/11/2019

Rada městyse schválila vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku – piano Petrof opus 403-158-1985.

Usnesení č. 7/11/2019

Rada městyse schválila uzavřít smlouvu o dílo mezi Městysem Moravská Nová Ves (objednatel) a Envipartner s.r.o. (zhotovitel). Předmětem návrhu smlouvy je podání žádosti o dotaci k projektu s názvem „Nástroje pro zlepšení efektivity veřejné správy městyse Moravská Nová Ves“. Odměna činí 15.000,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 8/11/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Vinaříčku z.s. o konání akcí přístupných veřejnosti – Václavský burčákový pochod dne 28.9.2019 od 10.30 h do 22 h a Víno a dýně dne 26.10.2019 od 11 do 19 hodin.

Usnesení č. 6a/11/2019

Rada městyse schválila ZŠ Moravská Nová Ves přesun části příspěvku v rozpočtu organizace z nákupu mycího stroje na podlahy na nákup zahradního domku pro úschovu traktorku a tělocvičného nářadí.

Usnesení č. 10/11/2019

Rada městyse vzala na vědomí oznámení Minipivovaru na Vyhlídce o konání akce přístupné veřejnosti – Neoveský gurmán dne 18.5..2019 od 10 h do 24 h.

Usnesení č. 11/11/2019

Rada městyse schválila dodatek k nájemní smlouvě na byt č.1 kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.6.2020.

Usnesení č. 12/11/2019

Rada městyse schválila výběr typu parkového svítidla od společnosti Signify Czech republic s.r.o., Rohanské nábřeží 678/2, Praha, typ svítidla Philips Classic street, cena 20 847,- Kč/ks.

Usnesení č. 13a/11/2019

Rada městyse vzala na vědomí žádost občana o majetkoprávní vypořádání (darování, směna) pozemku parc.č. 649/2, který se nachází nad jeho vinným sklepem u nádraží

Usnesení č. 13b/11/2019

Rada městyse doporučuje ZM  prodat žadateli pozemek parc.č. 649/2, který se nachází nad jeho vinným sklepem u nádraží

Usnesení č. 14a/11/2019

Rada městyse neschválila záměr prodeje domu č.p. 329 na parcele č. 210 a části přilehlých pozemků hřiště.

Usnesení č. 14b/11/2019

Rada městyse nedoporučuje ZM prodat dům č.p. 329 na parcele č. 210 a čás přilehlých pozemků hřiště.

Usnesení č. 15/11/2019

Rada městyse neschválila Jihomoravské komunitní nadace o bezplatný pronájem (tj. výpůjčku) zasedací místnosti ÚM ve dnech 27. a 28.7.2019 za účelem uspořádání besedy                                                                                                                  

Usnesení č. 16a/11/2019

Rada městyse schválila smlouvu mezi městysem Moravská Nová Ves a Agenturou K1 s.r.o., Jungmannova 2883/3, 690 02 Břeclav na provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy 117“. Cena za práce činí 24 800,- Kč bez DPH.

Usnesení č. 16b/11/2019

Rada městyse schválila zadávací dokumentaci k výběrovému řízení na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy 117“.

Usnesení č. 16c/9/2019

Rada městyse schválila seznam nejméně 5 přímo oslovených společností, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky a splnění kvalifikace na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor budovy 117“, kdy osloveni budou: STAVIKA s.r.o., IČ:49432991, se sídlem J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav; RENOVA stavební a obchodní společnost s.r.o., IČ:46992707, se sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín; Hrušecká stavební spol. s r.o., IČ:25585142 U Zbrojnice 588, 691 56 Hrušky; STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o., IČ: 26285363, Měšťanská 3992/109, Hodonín; F&K&B, a.s. – stavební, projekční a obchodní společnost, IČO: 26 23 60 61; se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav 4; JS – abacus s.r.o., IČO: 26288591, se sídlem Hustopeče, Havlíčkova 613/32, PSČ 69317; Jaroslav Činčala, IČO: 47651849, se sídlem Vělopolí 76, 739 59 Střítež; Ing. Radek Prosecký, IČO:69680051, se sídlem Slovácká 713, 691 44, Lednice.

Usnesení č. 16d/16/2019

Rada městyse schválila personální obsazení komise pro otevírání obálek z těchto zástupců: Marek Košut, Igor Antal, Vít Kouřil (náhradníci Eva Gréeová, Petra Frýdková, Rostislav Silný).

Usnesení č. 17/11/2019

Rada městyse neschválila dodatek č.1 smlouvy č. 13203 o nájmu části nemovitosti ze dne 3.6.2003 mezi městysem jako pronajímatelem a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ:25788001, jehož předmětem je závazek umožnit nájemci umístění dvou tras vedení optického kabelu v předmětu nájmu a současně prodloužení trvání smlouvy do 3.6.2028

                                                                                                            


Přílohy:

Nejbližší akce

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace