Úvodní informace

Dle zákona číslo 553/1991Sb. obecní policie je orgánem obce, která zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon. Obecní policie spolupracuje v rozsahu stanoveném tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem s Policii České republiky, státními orgány a orgány územních samosprávních celků. Obecní policie může jí svěřené úkoly plnit i na území jiné obce, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.

Úkoly

  1. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku.

  2. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití.

  3. Dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

  4. Se  podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

  5. Se  podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení.

  6. Se podílí na prevenci kriminality v obci.

  7. Provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci.

  8. Odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce.

  9. Poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii.

Pravidelné měsíční hlášení Policie městyse

Kontakty:

Sídlo:                                Moravská Nová Ves, náměstí Republiky 117

Mobil:                               774 600 054

E-mail:                              straznik@mnves.cz

Skype:                              strážnik Policie městyse MNV

 

Důležitá čísla:

Tísňová volání                   112                  Městská policie                      156

Hasiči                               150                  Policie ČR                              158

Záchranná služba              155                  Policie městyse MNV             774 600 054

Nejbližší akce

Přednáška ke 100. výročí vzniku Československé republiky

Hlášení úřadu
datum akce: 15.10.2018

Velká výstava modelů

Kulturní akce
datum akce: 26.10.2018

Podzimní otevřené sklepy

Kulturní akce
datum akce: 03.11.2018

Vinařský spolek Moravská Nová Ves Vás srdečně zve na Podzimní otevřené sklepy do areálu…

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace