Povinně zveřejňované informace

1. Název

Městys Moravská Nová Ves

2. Důvod a způsob založení

Městys Moravská Nová Ves vznikl jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. Posláním městyse je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu za podmínek stanovených zákony a dalšími právními předpisy.

3. Organizační struktura

Starosta

Jméno: Mgr. Bc. Marek KOŠUT
Telefon:

(+420) 519 342 332

(+420) 774 600 053

E-mail: starosta@mnves.cz

Místostarosta

Jméno: Ing. Igor ANTAL
Telefon: (+420) 774 600 370
E-mail: mistostarosta@mnves.cz

Sekretariát, kultura, zpravodaj

Jméno: Bc. Petra FRÝDKOVÁ
Telefon, fax:

(+420) 774 722 714

E-mail: sekretariat@mnves.cz

Účetní

Jméno: Marcela SALAJKOVÁ
Telefon: (+420) 519 342 109
E-mail: ucetni@mnves.cz

Matrika

Jméno: Bc. Zuzana JANDÁKOVÁ
Telefon:

(+420) 519 342 910

(+420) 774 722 713

E-mail: matrika@mnves.cz

Podatelna, poplatky, pokladna

Jméno: Martina JANULÍKOVÁ
Telefon:

(+420) 519 342 202

(+420) 774 722 713

E-mail: podatelna@mnves.cz

Knihovna

Jméno:  Xenie BEZCHLEBOVÁ
Adresa: Dolní 230, 691 55 Moravská Nová Ves
Telefon:

(+420) 774 600 052

E-mail: mnvesknihovna@seznam.cz
Web: http://mnves.knihovna.cz

Policie městyse

Jméno: Mgr. Štefan VAŠEK
Telefon: (+420) 774 600 054
E-mail: straznik@mnves.cz
   
Jméno: Ernest ČERMÁK
Telefon: (+420) 774 600 054
E-mail: straznik@mnves.cz
   

4. Kontaktní spojení

tel. 519 342 202

email: podatelna@mnves.cz

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Městys Moravská Nová Ves, Nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves 691 55

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Úřad městyse, nám. Republiky 107, Moravská Nová Ves

4.3 Úřední hodiny

Pondělí 7:00 - 11:00 12:00 - 18:00
Středa 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00
Pátek 7:00 - 11:00

4.4 Telefonní čísla

519 342 202 - podatelna, 774 722 713 - podatelna, 519 342 910 - matrika, 774 722 714 - sekretariat, 774 600 053 - starosta, 774 600 370 - místostarosta, 774 600 054 - strážník, 774 600 052 - knihovna, účetní - 519 342 109

4.5 Čísla faxu

tel.: 519 342 202

4.6 Adresa internetové stránky

www.mnves.cz

4.7 Adresa e-podatelny

podatelna@mnves.cz

4.8 Další elektronické adresy

starosta@mnves.cz, mistostarosta@mnves.cz, sekretariat@mnves.cz, matrika@mnves.cz, ucetni@mnves.cz, knihovna@mnves.cz, straznik@mnves.cz

5. Případné platby lez poukázat

na účet č. 1382079379/0800 nebo osobně na pokladnu úřadu městyse

6. IČ

00283363

7. DIČ

CZ 00283363

8. Dokumenty

důležité dokumenty jsou zveřejněny na www.mnves.cz

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

Rozpočet 2018

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2015

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2015 - závazné ukazatele

Rozpočet 2014

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014

Rozpočet 2013

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2013

Rozpočet 2012

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2012

Rozpočet 2011

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2011

Rozpočet 2010

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2010

Rozpočet 2009

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2009

Rozpočet 2008

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2008

Rozpočet 2007

Rozpočet Městyse Moravská Nová Ves na rok 2007

9. Žádosti o informace

Žádost o informace

Žádost o informace

Žádost o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

důležité formuláře jsou zveřejněny na www.mnves.cz

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné na úřadě městyse v úředních hodinách

14.2 Vydané právní předpisy

K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy přístupné na úřadě městyse v úředních hodinách

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy Městyse Moravská Nová Ves

Výroční zpráva Městyse Moravská Nová Ves  2011 - 2014

Výroční zprávy Městyse Moravská Nová Ves v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím:

 

Výroční zpráva - Městys Moravsk Nová Ves - 2017

Výroční zpráva - Městys Moravsk Nová Ves - 2016

Výroční zpráva - Městys Moravsk Nová Ves - 2015

Výroční zpráva - Městys Moravsk Nová Ves - 2014

Výroční zpráva - Městys Moravská Nová Ves - 2013

Výroční zpráva - Městys Moravská Nová Ves - 2012

Výroční zpráva - Městys Moravská Nová Ves - 2011  

Výroční zpráva - Městys Moravská Nová Ves - 2010

Výroční zpráva - Městys Moravská Nová Ves - 2009

Výroční zpráva - Městys Moravská Nová Ves - 2008

Výroční zpráva - Městys Moravská Nová Ves - 2007

18. Profil zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/

Nejbližší akce

Železný hasík

Kulturní akce
datum akce: 22.09.2018

Václavský burčákový pochod

Kulturní akce
datum akce: 29.09.2018

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace